Michał Okoński: Teologia futbolu

Tak, odebrałem religijne wychowanie. Owszem, jestem redaktorem pisma, które sprawom wiary i duchowości poświęca wiele miejsca. To już coś tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Po prostu: do opisania intensywności przeżyć …

Adrian Gleń: Słowo o wierszach Wojciecha Kudyby

Imię poznania: dyskrecja. Słowo o wierszach Wojciecha Kudyby.  Wojciech Kudyba a sprawa „poezji katolickiej” Korespondencyjny spór o poezję Wojciecha Kudyby, jaki rozegrał się na łamach dwóch numerów wrocławskiej „Odry”, mógłby …

Sinkowski & Kudyba: Literatura na śmietniku

Nie pytamy nikogo, jak wyglądają jego relacje z Bogiem. Chodzi nam tylko o to, by ci pisarze, którzy z jakichś powodów nie są w stanie wytrzymać w kręgu literatury autystycznej, …

Wojciech Kudyba: Ukraina nie wywodzi się od Bandery

Zależy mi na tym, żeby święta groteska mogła znaleźć swoje miejsce w opowieściach o przeszłości historycznej. Historia – skądinąd nigdy niepozbawiona całkiem świętości – nigdy też nie ma wymiaru tylko …