View Post

LUX NR 7/8 (2019): BAŁKANY

Żyjemy całkowicie pogrążeni we własnej przeszłości Luben Gocew, bułgarski minister spraw zagranicznych Historia XX wieku zaczyna się na Bałkanach, choć historia samych Bałkanów – ziemi, po której stąpali apostołowie Słowian, …

View Post

MICHAŁ KOZŁOWSKI: KRUM ZWYCIĘZCA

Postać Sennacheryba, władcy Asyrii, który bez powodzenia próbował zdobyć Jerozolimę, była popularna w Bizancjum. Jahwe miał ukarać za to Asyryjczyków, zsyłając na nich zarazę. Kronikarz Teofanes opisał współczesnego mu Sennacheryba …