View Post

MICHAŁ KOZŁOWSKI: KRUM ZWYCIĘZCA

Postać Sennacheryba, władcy Asyrii, który bez powodzenia próbował zdobyć Jerozolimę, była popularna w Bizancjum. Jahwe miał ukarać za to Asyryjczyków, zsyłając na nich zarazę. Kronikarz Teofanes opisał współczesnego mu Sennacheryba …

View Post

Michał Kozłowski: KOLOSEUM JAKO MIEJSCE SPORTU

Amfiteatry rzymskie, służące rzeszom spragnionych igrzysk, były areną pokazowych walk gladiatorów i pięściarzy. Widowiska w tych miejscach nie wiązały się z żadnymi mitami lub rytuałami. Nie miały też ambicji artystycznych. …