View Post

Pociąg do kina, pociąg do marksizmu

Bez rozwoju kolei, dziś nie mielibyśmy kina i marksizmu. Zetknięcie się tych na pozór dalekich sobie pojęć całkiem sporo łączy: ich spotkanie pozwoliło stworzyć nowy świat ruchomych obrazów, którego przed …

View Post

Krzysztof Kłopotowski: Postępy pustki

Wielki skowyt Oskar 2014 dla najlepszego filmu zagranicznego przypadł “Wielkiemu pięknu”. Reżyser i współautor scenariusza Paulo Sorrentino swą siłę zapowiedział w tytule. Jest specjalistą od pięknych obrazów skoro nawet w …