Warsztaty: Jak wspierać dziecko w drodze do dojrzałości?

Już w najbliższą środę rozpoczynamy w Niespodziance Lux cykl wykładów/warsztatów edukacyjno wychowawczych który poprowadzi pedagog rozwoju twórczego Aleksandra Chwedorowicz.
Cykl składa się z trzech wykładów/warsztatów. Warto zapisać się na całość, jednak nie jest to obowiązkowe.
W czasie gdy rodzice będą rozwijać swoje kompetencje wychowawcze, dzieci pod fachową opieką będą uczestniczyć w zajęciach plastyczno – ruchowych (malowanie, wyklejanie, lepienie z gliny). Poniżej przedstawiamy dokładny plan zajęć:

1) Jak nie niszczyć naturalnej motywacji dziecka do działania (21.10).

•Jak – i dlaczego warto – angażować dziecko do świadomego stawiania celów.
•Jakie znaczenie dla rozwoju dziecka ma – kształtująca się od najmłodszych lat – samokontrola; jak tworzyć dziecku warunki do jej wzmacniania
•Dlaczego tak wiele zależy od nawyków i jak stworzyć dziecku warunki do wytwarzania nawyków sprzyjających rozwojowi i skutecznemu działaniu.
•Jak wpływa na dziecko systematyczne śledzenie własnych postępów i jak wytworzyć taki nawyk.
•Znaczenie rytuałów rodzinnych.

2) Jak pomóc dziecku wytworzyć przekonania, które je wzmocnią, otworzą dostęp do osobistych zasobów i pozwolą doświadczać szczęścia (28.10).

• Jak powstają przekonania – jak rodzice wpływają na przekonania dziecka.
• Przekonania, a poczucie własnej wartości i samopoczucie dziecka.
• Wpływ przekonań na wybory typu: wycofuję się czy działam.
• Wpływ samopoczucia na poziom wykorzystania posiadanych zasobów i możliwości.
• Wpływ przekonań na temat porażki – konstruktywne podejście do porażki.
• Wpływ umiejscowienia kontroli – co sprzyja wewnętrznemu umiejscowieniu kontroli.
• Znaczenie poczucia własnej skuteczności – jak je rozwijać.
• Dostępne dziecku sposoby poprawiania samopoczucia i dostępu do posiadanych zasobów osobistych; jak zachęcić/wdrożyć dziecko do ich stosowania.

3) Jak tworzyć warunki sprzyjające wysokiej sprawności umysłowej dziecka (04.11)

• Jak rozwija się mózg; jak uwzględniać to w działaniach wychowawczych.
• Rola pamięci operacyjnej; jak ją rozwijać.
• Czego potrzebuje mózg do optymalnego działania; szerokie spektrum czynników i praktycznych rad dla rodziców.
• Proste sposoby ułatwiające dziecku zapamiętywanie i przypominanie sobie przyswojonych treści.
• Co zwiększa koncentrację; jak pomóc dziecku skoncentrować się na wykonywanym zadaniu.
• Mam nadzieję, że powyższa tematyka zainteresuje mamy.

Gdzie: Cafe Niespodzianka Lux, Warszawa, ul. Marszałkowska 7
Kiedy: 21 października, godz. 10:30

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej!