3 grudnia: Warszawska premiera książki “Ssanie” Jakuba Lubelskiego!

Teologia Polityczna
zaprasza na wyjątkowy wieczór:

warszawska premiera książki
“Ssanie. Głód sacrum w literaturze polskiej”

najnowszej książki Teologii Politycznej

3 grudnia // g. 18.00 // Cafe Niespodzianka, ul. Marszałkowska 7, Warszawa

Spotkanie z autorem:

Jakubem Lubelskim – prozaik, publicysta. Zadebiutował powieścią Boiduda (2012) nominowaną do nagrody Fundacji im. Kościelskich, jest laureatem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Młoda Polska 2015. Autor scenariuszy multimedialnych wystaw poświęconych najnowszej historii Polski. Pracuje nad kolejną powieścią, mieszka w Krakowie z żoną Marią i córka Janiną.

O książce mówić będą:

Prof. Włodzimierz Bolecki – historyk i teoretyk literatury. Jest absolwentem filologii polskiej i słowiańskiej UW, doktorat 1980 r., habilitacja 1991 r., tytuł profesora – 1996 r. Pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, kierownik Pracowni Poetyki Historycznej. Autor kilkunastu książek, edycji krytycznych (m.in. Wata, Witkacego, Gombrowicza, Herlinga), kilkudziesięciu artykułów w publikacjach polskich i zagranicznych, redaktor wielu książek zbiorowych. Pisał m.in. o twórczości W. Berenta, Cz. Miłosza, J. Mackiewicza, S.I. Witkiewicza, W. Gombrowicza, B. Schulza, G. Herlinga -Grudzińskiego, A. Wata. Specjalizuje się w zagadnieniach m.in. poetyki historycznej, historii literatury XX w., literatury emigracyjnej, teorii i historii form narracyjnych, intertekstualności, komunikacji literackiej, metodologii badan literackich, a także problemach modernizmu i postmodernizmu

Prof. Dariusz Gawin – redaktor Teologii Politycznej. Historyk idei, publicysta. Autor książek: “Spór o Powstanie” (Warszawa 2004), “Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku” (Warszawa 2005, za którą otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego), “Blask i gorycz wolności” (Kraków 2006), “Granice demokracji liberalnej” (Kraków 2007), “Wielki zwrot. Wielki zwrot. Ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956-1976 (Kraków 2013). Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się historią polskiej myśli politycznej i społecznej, filozofią polityczną, polityką historyczną. Publikował m.in. w “Res Publice Nowej”, “Znaku”, “Przeglądzie Politycznym”, “Więzi”, “Życiu”, “Rzeczpospolitej”. Odznaczony brązowym medalem Gloria Artis zasłużony dla kultury. Stypendysta Nuffield College, Oxford University, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, Mershon Center for International Security Studies, Ohio State University, Wissenschaftzentrum Berlin fur Sozialforschung

Prowadzenie Mateusz Matyszkowicz – filozof, absolwent UJ, praca doktorska w toku (o problemie metafizyki i polityki w filozofii Arystotelesa). Redaktor naczelny kwartalnika „Fronda” i były redaktor naczelny miesięcznika online „Teologia Polityczna Co Miesiąc”, w Telewizji Republika prowadzi program o książkach „Literatura na trzeźwo”. Autor tłumaczenia i esejów komentujących do “De regno ad regem Cypri” św. Tomasza. Redakcje naukowe i tłumaczenia z łaciny wykonywał dla Ośrodka Myśli Politycznej i Teologii Politycznej. Autor książek “Śmierć rycerza na uniwersytecie” (Warszawa 2010) oraz “Anarchokonserwa” (w opracowaniu).

O książce:

Tom uderza oryginalnością. Trudno znaleźć dla niego odpowiednik. Autor szkicuje tu nową – wielce pomysłową – mapę współczesnej literatury polskiej. Jest w swym ujęciu niezależny i inspirujący. Ogromną zaletą jego pisarstwa jest żywy i lekki styl. Choć pisze o sprawach niełatwych – wymagających skupienia i namysłu – czyni to zawsze klarownie, inteligentnie i dowcipnie. Eseje literackie Jakuba Lubelskiego same stają się literaturą, i to pasjonującą. Pozycja, na którą czekało się od lat.
Antoni Libera

W intencji Lubelskiego owo tytułowe Ssanie, dla czytelnika dość niepokojące, wydaje sie synonimem niepokoju i poszukiwania indywidualnej, pisarskiej “świętości”, która nie jest łatwo osiągalna ani jednoznaczna. Tytuł zasługuje na uwagę, ponieważ wiąże się on bezpośrednio ze swoim pisarskim partnerem, szanując go, nie pozostaje tylko “sprawozdawcą” dzieła. Inaczej jeszcze: Jakub Lubelski jest rozpoznawalny jako krytyk dzięki tej właśnie metodzie, która go wyróżnia pośród innych uczestników tej samej profesji.
prof. Marta Wyka