14 stycznia: Joanna Siedlecka – “Biografie odtajnione”. Spotkanie autorskie

„Biografie odtajnione” to kontynuacja poszukiwań Siedleckiej trudnych, a niekiedy skandalicznych wątków w biografii twórców doby PRL.. Autorka przedstawia dramatyczne losy pisarzy rangi Gombrowicza, Broniewskiego i innych, którym machina totalitarnego państwa zrujnowała nie tylko kariery, ale przede wszystkim życie osobiste i prywatne. Zniszczyła zdrowie, rozbiła rodziny, wdarła się głęboko w cztery ściany ich domów, które nie były przystanią, ale nafaszerowaną podsłuchami pułapką.

14 stycznia
godz. 18:00
Cafe Niespodzianka LUX
ul. Marszałkowska 7, Warszawa
Spotkanie poprowadzi Mateusz Matyszkowicz

Joanna Siedlecka to autorka wielu głośnych, wznawianych biografii polskich pisarzy, m.in. „Jaśnie panicza” o Witoldzie Gombrowiczu, „Mahatmy Witkaca” o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu czy „Pana od poezji” o Zbigniewie Herbercie.

W swoich ostatnich książkach „Obława. Losy pisarzy represjonowanych” i „Kryptonim »Liryka«. Bezpieka wobec literatów” zajrzała za kulisy życia literackiego w PRL-u, zapuszczając się w rewiry wstydliwie dotychczas omijane.