View Post

MICHAŁ KOZŁOWSKI: KRUM ZWYCIĘZCA

Postać Sennacheryba, władcy Asyrii, który bez powodzenia próbował zdobyć Jerozolimę, była popularna w Bizancjum. Jahwe miał ukarać za to Asyryjczyków, zsyłając na nich zarazę. Kronikarz Teofanes opisał współczesnego mu Sennacheryba …