prenStudencie i uczniu!

Wiemy, że z kasą bywa różnie (przeważnie źle), dlatego opuszczamy ceny kwartalnika i nie liczymy za przesyłkę! Jeśli masz legitymację studencką lub uczniowską, zeskanuj ją lub zrób sweet focię i prześlij na ten adres wraz z dowodem wpłaty:

prenumerata@fronda.pl

Hajs przelewaj na:
76 1160 2202 0000 0000 3542 8686 (w tytule przelewu wpisz nazwę kwartalnika i jego numer!)