5 listopada: Jak zbudować państwo wyznaniowe? Debata Plusa Minusa i Frondy Lux

Jakie zadania stoją przed Kościołem? Jak wygląda nauka społeczna Kościoła i jakie jest miejsce tej nauki w państwie?

Biskup Piotr Jarecki:
‘Nieraz mam wrażenie, że możni tego świata patrzą się na księży i biskupów, jako na „ekspertów od kropidła” i ceremonii religijnych. Niezbyt poważnie traktują też nauczanie społeczne Kościoła. Przypominam sobie wystąpienie podczas jednej z gali biznesu BBC. W przeszłości blisko współpracowałem z Prezesem tej organizacji pracodawców i co roku wręczałem medal solidarności społecznej dla najbardziej zasłużonych w tej dziedzinie przedsiębiorców. Jednego roku, w krótkim wystąpieniu, podjąłem temat społecznej gospodarki rynkowej, gdyż w Brukseli wydaliśmy na ten temat specjalny dokument firmowany przez Komisję Społeczną COMECE. O społecznej gospodarce rynkowej jest mowa w polskiej konstytucji, w traktacie z Lizbony. Chodziło o ukazanie hipoteki społecznej własności prywatnej, odpowiedzialności społecznej gospodarki. Jaka była reakcja polityków, i to tych przyznających się do katolicyzmu? Mówili: księże biskupie, gospodarka – by stała się społeczną, musi na początku być rynkową! Znowu powróciła logika: Kościół uczy – ja wiem lepiej! Jestem mądrzejszy. Wiem swoje! Inny przykład. Po powrocie ze studiów społecznych prowadziłem przez pewien czas spotkania formacyjne z zainteresowanymi posłami na tematy nauki społecznej Kościoła”.
(fragment tekstu “Zbawienie dokonuje się na ziemi”, który zostanie opublikowany w najbliższym wydaniu Plusa Minusa)

W czwartek 5 listopada o godz. 18:30 w Cafe Niespodzianka dyskutować będą:

►Agnieszka Graff, feministka, publicystka zwiążana z “Krytyką Polityczną”
►ks. Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec, profesor teologii, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie
►Jarosław Makowski, teolog, historyk filozofii, w latach 2010-15 szef think tanku Platformy Obywatelskiej
►Tomasz Wiścicki, historyk i publicysta związany z “Więzią”
oraz
►Filip Memches, redaktor Plusa Minusa
►Mateusz Matyszkowicz, redaktor Frondy LUX

Debatę organizują: Plus Minus i kwartalnik Fronda LUX