Wojsko zważywszy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, znów odgrywać będzie znaczącą rolę w życiu Rzeczpospolitej. Można zaryzykować stwierdzenie, że wróci na należne mu miejsce po 45 latach bycia patologiczną grupą będącą najmitami sowietów i dwóch dekadach męczenia się tym niechlubnym spadkiem…

Warto prześledzić jego niełatwą historię. Dlatego też w tym numerze LUXa wychodzimy z subiektywną propozycją tematów dotyczących historii polskiej wojskowości.  Od sukcesu mobilizacji w wojnie 1920 roku, aż po nieoczywiste spojrzenia na uczestników podziemia antykomunistycznego, a w końcu –niezgodę nielicznych członków LWP na trwanie w tej bandyckiej instytucji.

Dziś jeszcze bardziej niż kiedyś powinniśmy badać, analizować, a także w końcu rozliczać dzieje i postawy członków naszych sił zbrojnych. To katharsis jest niezbędne do wyjścia cało z nadciągającej dziejowej zawieruchy.

TOMASZ KROK

Zdjęcie z zasobów NAC 3/21/0/-/174
REDAKCJA:

Zarząd: Jerzy Kopański (redaktor naczelny), Tomasz Krok.

Redakcja: Szymon Doliwa, Jarosław J. Żejmo.

Sekretarz pisma LUX: Maciej Marchewicz

Współpracownicy:  Krzysztof Bielecki, Monika G. Bartoszewicz, Marcin Herman, Łukasz Kucharczyk, Anna Stępniak, Maciej Woźniak.