„Istnienie energii atomowej wymaga istnienia atomów” zauważył w swej monumentalnej pracy Jak powstała bomba atomowa? Richard Rhodes przypominając o tym, że atomy istniejące w sferze teorii już w V wieku przed Chrystusem, swą legitymizację naukową zyskały dość późno, bo dopiero w XX wieku.

Koniec pierwszej połowy ubiegłego stulecia został zresztą zdominowany przez atom, to właśnie broń bazująca na łańcuchowej reakcji rozszczepienia ciężkich jąder atomowych zakończył najbardziej krwawy i tragiczny konflikt w najnowszej historii ludzkości, choć cena była straszliwa… Paradoksalnie także ta sama broń stoi na straży pokoju, bo choć od zakończenia II wojny światowej byliśmy i niestety jesteśmy wciąż świadkami konfliktów, to nie przerodziły się one w globalną wojnę ze względu na groźbę atomowej anihilacji ludzkości.  

Atom zapewnił także w sposób najwydatniejszy pośród wszystkich technologii energię. Choć energetyka jądrowa nie jest wolna od wad i ewentualnych niebezpieczeństw (jak wszystko na tym świecie) to wbrew temu, co twierdzą dziś domorośli ekolodzy stanowi dziś najskuteczniejszy oręż w nierównej walce o klimat. Nikt nie powinien mieć dziś wątpliwości, że atom (wraz z uzupełniającymi go odnawialnym źródłami energii) stanie się główną alternatywą dla paliw kopalnych w krajach rozwiniętych.

W niniejszym numerze LUXa przyjrzymy się atomowi, zarówno w ujęciu publicystycznym, rozpatrującym perspektywy rozwoju energetyki jądrowej jak i historycznym przypominającym katastrofę czarnobylską spędzającym sen z powiek pamiętających lata 80.  Oprócz tego mamy dla was recenzje dwóch arcyciekawych książek!

Życzymy Wam przyjemnej lektury i inspirujących atomowych snów!

TOMASZ KROK

Fot. US Atomic Energy Commission, Public domain, via Wikimedia Commons
REDAKCJA:

Zarząd: Jerzy Kopański (redaktor naczelny), Tomasz Krok.

Redakcja: Szymon Doliwa, Jarosław J. Żejmo.

Sekretarz pisma LUX: Maciej Marchewicz

Współpracownicy:  Krzysztof Bielecki, Monika G. Bartoszewicz, Marcin Herman, Łukasz Kucharczyk, Anna Stępniak, Maciej Woźniak.