Nic nie uczy szacunku do pieniądza równie skutecznie jak kryzys. Po tym, jak w Polsce przed kilku laty udało się rozwiązać problem ubóstwa, znów pojawia się zagrożenie realną biedą. Inflacja, której ostatni odczyt popsuł humor optymistom, w połączeniu z covidowym przesadyzmem, zerwanym łańcuchem dostaw, globalnym rozstrojem gospodarczym i wreszcie wojną na Ukrainie, trwale uszkodziła światowy status quo. Na razie nie ma siłaczy, którzy odparliby się spowolnieniu gospodarczemu, coraz częściej mówi się o światowej recesji. Nawet Emmanuel Macron prognozuje kres kultury konsumpcji.


Polacy znajdują się w bardzo trudnym położeniu. Wszystkie czynniki, które prowadzą nas ku cięższym czasom, mają u nas dodatkowe modyfikatory. Przekleństwo geografii, młode państwo z wybitnymi pamiątkami po poprzednim ustroju (służba zdrowia nieuzdrowiona od trzech dekad), gospodarką na dorobku (inflacja w państwach postkomunistycznych jest dwa razy większa niż w państwach wolnych od komunistycznych). W dodatku rosyjska wojna napastnicza dotyka nas bardzo bezpośrednio. Wesoło więc nie jest, powoli świat oswaja się z myślą, że to nie jest chwilowy problem. Jednak każdy kryzys jest też szansą. Obyśmy umieli ją wykorzystać.

JERZY KOPAŃSKI
REDAKCJA:

Zarząd: Jerzy Kopański (redaktor naczelny), Tomasz Krok.

Redakcja: Szymon Doliwa, Jarosław J. Żejmo.

Sekretarz pisma LUX: Maciej Marchewicz

Współpracownicy:  Krzysztof Bielecki, Monika G. Bartoszewicz, Marcin Herman, Łukasz Kucharczyk, Anna Stępniak, Maciej Woźniak.