O. Jan Góra odszedł do Pana

MARIA REGINA MUNDI,
MARIA MATER ECCLESIAE,
TIBI ASSUMUS,
TUI MEMORES.
VIGILAMUS.

————————————————————————-

MARYJO KRÓLOWO ŚWIATA,
MARYJO MATKO KOŚCIOŁA,
JESTEŚMY Z TOBĄ,
PAMIĘTAMY O TOBIE.
CZUWAMY.