12 listopada: Polityka Arystotelesa (seminarium)

Od dawna nie wymyślono czegoś lepszego, więc sięgamy po Arystotelesa. Będziemy czytać go wspólnie, bo w tym czasie moglibyśmy robić coś gorszego.

Prowadzić będą Mateusz Matyszkowicz i Paweł Rzewuski

do przeczytania: Spotkanie drugie Księga I akapit pierwszy. Podstawa: „Polityka”, PWN 2008. Tekst grecki i łaciński w tłumaczeniu Wilhelma z Moerbecke.

W charakterze rozrywki dawnej

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=7880&from=FBC – Polityka w tłumaczeniu Sebastiana Pertycego

Gdzie: Cafe Niespodzianka
Kiedy: 12 listopada, godz. 17:00