Prenumerata Frondy

Prenumeratorzy otrzymują kwartalnik po preferencyjnej cenie 25 zł za egz.
Wydawnictwo pokrywa koszty wysyłki.
Cena rocznej prenumeraty wynosi 50 zł.

Kwotę tę prosimy przelać na konto Wydawnictwa
76 1160 2202 0000 0000 3542 8686, podając informację,
od którego numeru mamy rozpocząć wysyłkę.

Kontakt w sprawie prenumeraty, a także zakupu numerów archiwalnych: prenumerata@wydawnictwofronda.pl W treści maila podaj Dane odbiorcy prenumeraty i numer, od którego ma się ona zacząć.