Prezydent Andrzej Duda: życzenia dla prof. Rymkiewicza

Warszawa, 21 września 2015 roku

Pan
Profesor Jarosław Marek Rymkiewicz

Szanowny Panie Profesorze!

Z okazji osiemdziesięciolecia urodzin proszę przyjąć z serca płynące życzenia kolejnych sukcesów literackich, coraz liczniejszych czytelników oraz radości z wszelkiego dobra, które dzieje się za sprawą Pana jednoznacznej, bezkompromisowej postawy i życiowych wyborów.

Przed paroma laty stwierdził Pan: Pisarz jest własnością swoich czytelników. […] Ale trzeba też powiedzieć, że czytelnicy są własnością pisarza […]. Ten dwojaki czy dwoisty stosunek własności tworzy pewną całość duchową. Niewielu twórców ma odwagę mówić o relacji z publicznością w taki sposób. Ale też niewielu ma do tego prawo. Pan zyskał je dzięki swoim książkom – ogromnie zróżnicowanym gatunkowo i tematycznie, zawsze oczekiwanym, żywo dyskutowanym, nagradzanym prestiżowymi laurami. Już od pierwszych stron urzekają one odrębnym,niepowtarzalnym stylem i mistrzostwem pisarskiego warsztatu. Erudycja i zmysł krytyczny ich autora – filozofa i wytrawnego literaturoznawcy – odkrywają przed czytelnikiem całe światy kulturowych odniesień. Jako poeta i eseista podejmuje Pan tematy i konwencje, które, choć odległe w czasie, w Pańskim ujęciu zyskują nową atrakcyjność i współczesną doniosłość. Głośne szkice historyczne, takie jak Wieszanie czy Reytan. Upadek polski, prowokują, a tym samym zmuszają do nowego namysłu nad naszą narodową historią i lekcjami, jakich nam ona udziela. Nie sposób też nie wspomnieć o Pańskim udziale w debacie publicznej ostatnich lat. Dowodzi on, że miłość Ojczyzny może być nie tylko naturalnym przywiązaniem lub racjonalną decyzją, ale też gorącym, uskrzydlającym uczuciem.

Szanowny Panie Profesorze, dziękując za ów żar, za nieustającą fascynację duszą polską, za słowa czasem ostre, czasem liryczne, lecz zawsze służebne wobec wielkich idei – raz jeszcze proszę o przyjęcie serdecznych urodzinowych życzeń i gratulacji.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda