Przemija postać świata

Przywykliśmy do naszej rzymskiej rzeczywistości. Do naszych świątyń, naszej polityki i naszego sposobu pojmowania świata. Tyle tylko, że ta postać świata przemija.

Być może nie ma ważniejszej w historii polskiej literatury XX wieku książki niż Przemija postać świata Hanny Malewskiej. Nie dlatego, że literacko stoi na wyżynach artyzmu i nie dlatego, że swoją formą przełamuje utarte schematy. Jest taka istotna, ponieważ pokazuje, jakie postawy powinien powziąć chrześcijanin w obliczu wielkich przemian politycznych i cywilizacyjnych. Pokazuje, jak bronić swojej wiary, swojego systemu wartości w chwilach, kiedy cały wszechświat się wali. Jak zachować honor i moralność, kiedy przemija postać świata.

Malewska zawsze jest aktualna, czasami jednak staje się aktualna w jeszcze większym stopniu. Europa roku 2016 jest zaskakująco podobna do Europy schyłku Cesarstwa Rzymskiego, początku wędrówki ludów, najazdu barbarzyńców z Germanii, upadku wartości i nowych wojen. W walącej się w gruzy Unii Rzymskiej czy też Cesarstwie Europejskim, senatorowie-europosłowie zaczynają rozumieć, w jakiej bańce złudzeń żyli i że dłużej nie można się już oszukiwać.

Paweł Rzewuski – filozof, historyk.