procaZapraszamy do odbycia stażu i praktyk studenckich we Frondzie LUX. Największy kwartalnik w Polsce, aktywny również jako wydawca, platforma edukacyjna i kulturotwórcza oferuje możliwość kompleksowego rozwoju przyszłym dziennikarzom, pedagogom, menedżerom.

Zadania dla stażystów/praktykantów do wyboru:
– koordynowanie prac związanych z redakcją kwartalnika, kontakty z wydawcą i komunikacja z zespołem;
– koordynowanie systemu edukacyjnego dla najmłodszych w Niespodziance LUX, tworzenie programu zajęć,
– praca administracyjne w Instytucie Badań nad Kulturą i Edukacją „Rewizor”;
– asystentura redaktora;
– nawiązywanie kontaktów handlowych;
– pomoc w przekształcaniu Niespodzianki LUX w centrum kulturalne;
– tworzenie i aktualizacja baz danych;
– pomoc w redakcji strony frondalux.pl oraz prowadzenie komunikacji w Internecie
– pomoc w realizacji bieżących zadań w zespole.

Warunki:
– optymalny czas współpracy: pół roku z możliwością przedłużenia;
– obecność w biurze 1 pełen dzień w ciągu tygodnia;
– staż jest bezpłatny.

Co w zamian?
– możliwość poznania mechanizmów pracy redakcyjnej, wydawniczej, homeschoolingowej i menedżerskiej;
– możliwość samodzielnej realizacji zadań;
– szlifowanie warsztatu dziennikarskiego;
– możliwość publikacji we Frondzie LUX oraz na stronie frondalux.pl;
– wprowadzanie własnych tematów i koncepcji w obieg publiczny;
– możliwość udziału w spotkaniach zespołu i wkład merytoryczny w projekty Frondy LUX.

Wymagania:
– chęć nauki i rozwoju w środowisku Frondy LUX;
– sumienność, otwartość na ludzi, chęć przyjmowania na siebie odpowiedzialnych zadań.

Aplikacje zawierające CV oraz parę słów od siebie (tekst, który mówi coś ważnego o kandydacie, np. recenzja filmu, praca zaliczeniowa, tekst publicystyczne etc.) prosimy przesyłać na adres:
kopanski.jerzy@gmail.com
Prosimy o uwzględnienie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)”.