View Post

Remigiusz Włast-Matuszak: Bestia ludzka – przypadek zbiorowy

Współczesne autorytety psychologii, profesorowie Philip Zimbardo, Stanley Milgram, Robert B. Cialdini, udowodniły swoimi empirycznymi doświadczeniami, że grupa studentów potwierdzi „prawdziwość” jawnie fałszywego twierdzenia, gdy zażąda tego wykładowca. Autorytet, a szczególnie …