View Post

Ewa Rżysko: Cywilizacja trumien

Godziny cukrowe! Ktoś kiedyś słyszał? Adam Strug zna tylko „godziny minione”. A na Podlasiu, w Narewce, może jeszcze w kilku okolicznych wsiach, mają godziny cukrowe. I takich godzin zażywają Umarli …