View Post

Mesjanizm a masoneria okultystyczna w II RP

Mesjanizm w Polsce międzywojennej nie był jedynie doktryną dziwaków, okultystów i masonów. Głosili go również myśliciele i pisarze o sporym autorytecie intelektualnym. Gdy w 1918 roku odradzała się Polska, stan …