View Post

Dobra (i zła) nowina – o katolewicy

Myśl i czyn – te dwa skrzydła ludzkiego i społecznego istnienia odbijają się u źródeł historii chrześcijańskiej lewicy. W 1848 roku Mickiewicz przywitał z radością Wiosnę Ludów: w Rzymie zaczął …