View Post

O. Jan Góra odszedł do Pana

MARIA REGINA MUNDI, MARIA MATER ECCLESIAE, TIBI ASSUMUS, TUI MEMORES. VIGILAMUS. ————————————————————————- MARYJO KRÓLOWO ŚWIATA, MARYJO MATKO KOŚCIOŁA, JESTEŚMY Z TOBĄ, PAMIĘTAMY O TOBIE. CZUWAMY.