View Post

Jakub Moroz: Manifest skrzypofilów

Jak wiadomo od Michela Foucaulta, nowoczesna władza wyklucza i represjonuje inność poprzez oświeceniowy reżim prawdy i praktyki dyscyplinarne, zamieniające życie społeczne w Benthamowskie Panopticum, upodabniające do więzień wszystkie instytucje i formy stowarzyszeń. Dyscyplinowaniu szczególnie służy …