View Post

Paweł Rzewuski: Demokracja wolnego czasu

Homo ludens stało się powszechnym zjawiskiem konsumpcjonistycznego świata. Rzesze ludzi najpierw zyskały możliwość zabawy w najbardziej wymyślny sposób, następnie prawo współdecydowania o polityce. Problemem nie jest istnienie samego wolnego czasu, ale to …

View Post

Sielanka i reality show. Rolnik szuka żony.

„Rolnik szuka żony” opiera się na wykorzystaniu obecnej u ludzi skłonności do zastępowania własnych przeżyć i doświadczeń – cudzymi.  Zastąpienie świata realnego uproszczeniami, powoduje zacieranie się granicy między rzeczywistością a …