WYNIKI: Nagroda Stowarzyszenia Wydawnictw Katolickich FENIKS 2016

W ramach tegorocznej edycji Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2016 przyznano Nagrodę Główną, Nagrody Specjalne oraz Nagrody i Wyróżnienie w 15 kategoriach konkursowych tematycznych.

Kapituła Nagrody FENIKS 2016 obradowała w składzie:

  • Dr hab. Krzysztof Narecki (przewodniczący Kapituły) – prorektor ds. studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, filolog.

  • Dr hab. Marzena Górecka – prof. KUL prodziekan ds. Nauki i Kontaktów z Zagranicą, humanista.

  • Biskup Michał Janocha – prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, biskup pomocniczy warszawski od 2015 roku.

  • Prof. dr hab. ks. Jan Sochoń – teolog, filozof, poeta i krytyk literacki.

  • Joanna Lichocka – dziennikarka, poseł na Sejm RP VIII kadencji.

  • Prof. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

  • Ks. Henryk Zieliński – redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”.

  • Dr hab. Krzysztof Koehler – eseista, krytyk literacki i poeta, były dyrektor programowy TVP Kultura.

  • Redaktor Krzysztof Ziemiec – dziennikarz i prezenter telewizyjny oraz radiowy oraz autor książek publicystycznych.

FENIKS Nagroda Główna

Leszek Mądzik

Profesor Leszek Mądzik całe swoje życie naukowe i artystyczne związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, którego misją jest „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury i troska o to, by treścią Ewangelii przepojone zostały kategorie myślenia, kryteria ocen i normy działania” – i to z tego Uniwersytetu od ponad 45 lat wyrusza ze swoim przesłaniem na wszystkie zamieszkane kontynenty świata. Jego autorski teatr – Scena Plastyczna KUL – klasyfikowany jako „teatr narracji plastycznej” jest teatrem filozoficznego egzystencjalizmu. Jak sam twierdzi, źródłem milczenia w jego spektaklach jest głębokie przeświadczenie, iż istnieją dziedziny ludzkiej rzeczywistości, które nie poddają się słowu: „Miłość, wiara, świętość, przerażenie, poczucie skończoności, śmierć  oto co zaludnia przestrzeń tych spektakli”. Jego twórczość to ciągłe poszukiwania duchowej tajemnicy człowieka, próby zbliżania się do SACRUM.

Profesor Mądzik całą swoją twórczością, która nie zamyka się w teatrze, ukazuje i przybliża wartości chrześcijańskie, poszukuje Prawdy o Bogu i jego stworzeniu. Próbuje dotknąć Tajemnicy…

FENIKS Diamentowy

Kardynał Gerhard Ludwig Müller za książkę „Dogmatyka katolicka” (Wydawnictwo WAM)

Dogmatyka stanowi podstawę wszystkich dyscyplin teologicznych. W związku z tym jej opanowanie wydaje sie niezbędne dla stworzenia właściwych podstaw formacji katolickiej. Dla osoby wierzącej, to w zasadzie religijny alfabet lub tabliczka mnożenia, bez znajomości których trudno byłoby liczyć na rozwój we wspólnocie katolickiej.

W swoim nauczaniu Kardynał Müller pozostaje wierny klasycznej teologii, nie poddaje się relatywizmowi i wpływom doktryny liberalnej. Nagradzana książka jako podręczniki dogmatyki, ma uniwersalny charakter, dostarcza informacji o źródłach, ukierunkowaniu i przyszłości wiary katolickiej.

Dogmatyka katolicka” przepełniona jest duchem Chrystusa i nauczaniem Ewangelii. Jednocześnie autor nie zamyka się na odmienne opinie, choć nieustępliwie stoi na straży wiary, co więcej – zdecydowanie zachęca do jej pogłębiania przypominając jednocześnie, że teologia nie może bazować wyłącznie na jednym punkcie widzenia, ale obejmuje szerokie spectrum, wszystkie istniejące konteksty przymierza Boga z ludźmi.

FENIKS Specjalny

Prof. Krzysztof Ożóg za książkę „966. Chrzest Polski” (Wydawnictwo Biały Kruk)

Rok 966 to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, w znacznym stopniu od niej zaczął się żmudny proces kształtowania polskiej państwowości. Proces, którego korzenie nierozerwalnie związane są z przyjęciem przez Mieszka chrztu. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój domeny Mieszka, konsekwentnie kontynuowany przez jego syna Bolesława, który funkcjonując w rodzinie władców chrześcijańskich szybko budował potęgę gospodarczą, militarną i polityczną.

Także w kolejnych stuleciach nie brakowało dowodów, że oderwanie Polski od wiary chrześcijańskiej jest niemożliwe. Jednak podwaliny stworzone przez Mieszka w momencie przyjęcia chrztu okazały się nienaruszalne.

Przyczyną, dla której publikacja prof. Ożoga znakomicie sprawdza się w roli intelektualnego pomostu między sacrum wiary a profanum politycznego ustroju państwa polskiego na przełomie X i XI wieku, jest nie tylko olbrzymia wiedza specjalistyczna autora, ale także dorównująca jej pod tym względem wiara.

Wykorzystując swój niezaprzeczalny warsztat badawczy i wiedzę historyczną, także działając w oparciu o najnowszy stan wiedzy, prof. Krzysztof Ożóg bez najmniejszego wysiłku przybliża swoim czytelnikom najsubtelniejsze detale ilustrujące rzeczywistość opisywanej przez siebie epoki.

FENIKS Specjalny Wiara w Obiektywie

Arturo Mari, fotograf watykański, osobisty fotograf papieża Jana Pawła II

Adam Bujak, fotograf, autor kilkudziesięciu publikacji książkowych, stały współpracownik Wydawnictwa Biały Kruk

Janusz Rosikoń, fotograf współwłaściciel wydawnictwa Rosikon Press

W uznaniu wytrwałej pracy na rzecz uwieczniania świadectw wiary. Fotograf to swoisty kronikarz naszych czasów, który za pomocą swojego talentu dokumentuje za pomocą obrazu nie tylko zapis bieżących wydarzeń za pomocą obrazu, ale przede wszystkim ludzkie nastroje i emocje. Utrwala to co ulotne, co może przeminąć wraz z kończącą się chwilą, lecz dzięki jego ingerencji zostaje zachowane nie tylko dla współczesnych, ale co ważniejsze również kolejnych pokoleń.

Przez całe swoje zawodowe życie koncentrują się na dokumentowaniu wpływu, jaki ma na ludzi wiara, jej materialne symbole, ale również wydarzenia i przeżycia o charakterze religijnym. Jednocześnie poprzez swoją zawodową aktywność docierają z tym przekazem do milionów ludzi na całym świecie.

Fotografia operuje własnymi środkami wyrazu, jednak nie mniej sugestywnie niż na przykład słowo, jest w stanie uchwycić to co najcenniejsze w danej chwili. Fotograf sam wybiera moment, w którym decyduje się na uwiecznienie rzeczywistości. Dlatego często staje się świadkiem historii i jej powiernikiem. Taki los stał się udziałem wszystkich laureatów Nagrody FENIKS Specjalny Wiara w Obiektywie.

W 2016 roku Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich postanowił przyznać również Nagrodę „Księga Życia”, którą honorowane są osoby szczególnie zasłużone dla polskiego życia społecznego.

Laureaci: Janina Milewska-Duda, Jan Tadeusz Duda – Rodzice Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Laureaci Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2016 w poszczególnych kategoriach:

Nagrody

Kategoria „Literacka”

Ssanie. Głód sacrum w literaturze polskiej” autorstwa Jakuba Lubelskiego (Teologia Polityczna)

Na wskroś subiektywna próba budowy nowej mapy literatury polskiej. Odświeżająca i inspirująca dawka erudycji i intelektualnej niepokory, która nie boi stawiania nowych odważnych pytań o uznanych autorów, których twórczość trwale wpisała się już w krajobraz polskiej kultury. Jednocześnie równie głębokie, co potrzebne studium zjawiska sprzęgania się religii i polityki w polskim życiu publicznym.

Kategoria „Nauki kościelne”

Theologia Benedicta tom I-III”, autorstwa ks. prof. dr hab. Jerzego Szymika (Księgarnia Świętego Jacka)

Dzieło zmierzające do prezentacji i opisania teologii w ujęciu zaproponowanym i realizowanym przez papieża Benedykta XVI. Jednocześnie trzytomowe głęboko intelektualne studium, którego autor utrzymuje metodologiczną, strukturalną i treściową równowagę w badawczym procesie próby poznania tego, co przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Fundament do rozwoju theologii benedicta w polskiej wspólnocie katolickiej.

Kategoria „Eseistyka”

Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była bogiem”, autorstwa ks. prof. Michała Hellera (Copernicus Center Press)

Rzecz o przenikaniu się geometrii i teologii. Stojąca na najwyższym intelektualnym i naukowym poziomie podróż śladami inspiracji rodem z geometrii w teologicznych rozważaniach dokonywanych na przestrzeni kilku tysięcy lat. Jednocześnie autor przygląda się wnikliwie ideom matematycznym, które w tym samym czasie rozwijały się pod wpływem teologii.

Dialogi w Katedrze 2013” autorstwa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Tytułowe „Dialogi…” to zapis zapoczątkowanych w 2013 roku regularnych spotkań autora z wiernymi zgromadzonymi wokół Kościoła Łódzkiego. Każde ze spotkań dotyczyło relacji wiary z innymi sferami ludzkiego życia, jak: rozum, rodzina, cierpienie, modlitwa, kultura, miłosierdzie czy ludzka godność. Dzięki tej publikacji nauczanie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego trafiło do szerokiego grona odbiorców.

Kategoria „Edytorstwo

Modlitewnik Olbrachta Gasztołda kanclerza wielkiego litewskiego 1528 r.” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu) w opracowaniu Katarzyny Krzak-Weiss, Wiesława Wydry i Rafała Wójcika

Wykonane z najwyższym edytorskim kunsztem faksymile modlitewnika Olbrachta Gasztołda, wielkiego kanclerza litewskiego, którego rękopis powstał w pierwszej połowie XVI wieku. To niewątpliwie jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków polskiego miniatorstwa książkowego i staropolskiego piśmiennictwa.

Jan Paweł II. Człowiek, Papież, Święty” (Wydawnictwo Salezjańskie)

Znakomitej jakości edytorskiej album, a jednocześnie pamiątka ziemskiej posługi Karola Wojtyły  świętego papieża Jana Pawła II. W warstwie tekstowej i graficznej jest to niezwykły wynik pracy bezpośrednich świadków jego życia, działalności i śmierci.

Mimo silnie ilustracyjnego charakteru publikacja niesie ze sobą również niezwykle istotny bagaż treściowy – wskazuje na rolę jaką w nauczaniu i postępowaniu Jana Pawła II odegrało spotkanie się dwóch kwestii: świadectwa i dziedzictwa, połączenie, które na trwale zdeterminowało przekaz i odbiór nauczania papieża Polaka.

Cenne źródło do poznania bogactwa historii, myśli i samej osoby Jana Pawła II, a zarazem inspiracja do osobistych poszukiwań harmonijnej egzystencji chrześcijańskiej.

Kategoria „Książka dla młodzieży”

Twoja dusza była perłą” autorstwa Zbigniewa Mindy (Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN)

Dowód na to, że opowieść o wspólnych losach dwójki nastolatków może obyć się bez zbędnego kostiumu sił nadprzyrodzonych, a historię relacji rodzącej się między bohaterami wystarczy oprzeć na ciekawie skonstruowanych postaciach, także atrakcyjności oraz sile ludzkich uczuć i emocji. Autor może poszczycić się zdolnością do pisania prostym, jasnym i szczerym językiem o rzeczach ważnych, bez umizgiwania się na siłę do nastoletniego czytelnika.

Kategoria „Świadectwo”

Życie na pełnej petardzieautorstwa ks. Jana Kaczkowskiego i Piotra Żyłki (Wydawnictwa WAM)

Przepełniona szczerością, odwagą i miłością do bliźniego opowieść człowieka, który jak mało kto musiał celebrować każdy dzień życia w Chrystusie, jaki dany był mu na tym świecie. Portret świadectwa wiary wręcz eksplodujący optymizmem i życiową energią. Świadectwa człowieka i kapłana ukazującego jego życie w trudnych, traumatycznych momentach, ale i w tych, kiedy jest radosne, pełne nadziei i entuzjazmu wynikających z bezbrzeżnej ufności w nadzieję i Bożą miłość.

Kategoria „Książka autora zagranicznego”

Czarna księga rewolucji francuskiej” pod redakcją Escande Renaud OP (Wydawnictwo AA)

Fundamentalne dzieło o rewolucji francuskiej  jej zbrodniach i ofiarach, pod redakcją dominikanina Renauda Escande. Ponad 1000 stron składających się na całościowy obraz wydarzeń z końca XVIII wieku, które trwale wpłynęły na późniejszy charakter i kształt cywilizacji europejskiej. Publikacja stanowi dogłębną analizę najważniejszych wydarzeń rewolucji, których uważna analiza pozwala na zmianę oceny charakteru późniejszych wydarzeń z dziejów Europy, w tym pojawienie się silnych ruchów antychrześcijańskich, totalitarnych i demokratycznych. Wreszcie antologia jest smutnym świadectwem ślepej przemocy ideologii rewolucyjnej.

Kategoria „Tłumacz”

Tragedie Tom I: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Perseusz w okowach”

autorstwa Ajschylosa w przekładzie prof. dra hab. Roberta R. Chodkowskiego (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

Fundamentem „Tragedii” Ajschylosa są zawsze problemy natury religijno-moralnej, w tym kwestie takie jak istota bóstwa, sprawy boskiej sprawiedliwości, winy i kary, żyworodnej siły występku oraz problematyka dziedziczenia zbrodni rodowej. Kunszt translatorski i redakcyjny laureata pozwala współczesnemu czytelnikowi na pełne zrozumienie zawiłości formy i treści dzieł tego klasyka tragedii greckiej.

Kategoria „Seria wydawnicza (dzieła zebrane)”

Zadania współczesnej metafizyki” pod redakcję naukową ks. prof. dra hab. Andrzeja Maryniarczyka, dr Katarzyny Stępień, dra Arkadiusza Gudańca (Polskie Towarzystwo Świętego Tomasza z Akwinu)

Licząca kilkanaście tomów seria „Zadania współczesnej metafizyki” to kompendium współczesnych osiągnięć badawczych. Efekt zbiorowego wysiłku autorskiego zespołu kilkunastu naukowców, którzy nieustannie toczą „spory” o naturę zjawisk składających się na przeszły, teraźniejszy i przyszły obraz metafizyki. W rezultacie w orbicie ich zainteresowań znalazły się więc kwestie takie jak chociażby: początek i koniec życia ludzkiego, piękno, relacje między duszą, umysłem i ciałem, problematyka celu, rozumienie filozofii czy otwartość rozumu na wiarę.

Kategoria „Publicystyka religijna”

Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie” (Dom Wydawniczy REBIS)

Unikatowa publikacja stanowiąca zbiorowy trud ekspertów z kilkunastu krajów, zawierająca kilkadziesiąt świadectw, reportaży i analiz autorstwa chrześcijan różnych wyznań, ateistów, muzułmanów i żydów. To obraz posługi i męczennictwa ponad 45 mln chrześcijan w XX wieku i ponad 100 tys. ginących każdego roku w wieku bieżącym. Także rzeszy ponad 150 mln chrześcijan (katolików, prawosławnych, protestantów), którzy stale lub okresowo doświadczają różnych form dyskryminacji albo bezpośredniego prześladowania. Publikacja dobitnie udowadnia, że żaden okres w historii Kościoła nie był nacechowany taką wrogością wobec chrześcijan, znaku krzyża oraz innych znaków religijnych, jak czasy obecne.

Kategoria „Muzyka chrześcijańska”

Musica Sacromontana” Józefa Zeidlera i Antoniego Habela w wykonaniu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus, Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis

Wydawcy: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera; DUX Recording Producers, Netbox Polska; Radio Merkury

Musica Sacromontana (muzyka świętogórska), w bezpośredni sposób odwołuje się do tradycji i dorobku muzycznego bazyliki i klasztoru Ojców Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu, która w wieku XVIII była niezwykle ważnym ośrodkiem życia muzycznego, a jednocześnie miejscem, w którym swoją twórczość uprawiał Józef Zeidler, jeden z najwybitniejszych reprezentantów klasycyzmu w muzyce polskiej. Zarejestrowana na albumie, bożonarodzeniowa Missa Pastorita to kompozycja przeznaczona na okres Bożego Narodzenia, w której autor z umiarem i smakiem łączy klasyczny sposób postrzegania z motywami zaczerpniętymi z muzyki ludowej. Drugą część płyty wypełnia zachowana w gostyńskim archiwum Sinfonia ex F autorstwa Antoniego Habla, pioniera tego gatunku w muzyce polskiej, który wzorował się na twórczości Józefa Haydna.

W muzyce Zeidlera i Habl awyraźnie słychać unikalną wrażliwość, tak charakterystyczną dla muzyce oratoryjnej.

Wieczność (Requiem ludowe)” Adama Struga i grupy Kwadrofonik

Requiem ludowe” to nowatorski projekt łączący doświadczenie muzyczne artystów wywodzących sie różnych muzycznych światów. Materiał muzyczny oparto na nowych kompozycjach żałobnych, głęboko czerpiących z muzycznej tradycji Mazowsza oraz tekstach opublikowanych w Śpiewniku Pelplińskim z 1871 roku.

Dzieło charakteryzuje również oryginalna struktura, która odwzorowuje kolejne etapy wędrówki człowieka ku śmierci  w sferze muzycznej wyraźnie pobrzmiewa wizja końca życia i na wskroś osobistego aktu przejścia człowieka do śmierci.

Kategoria „Historia”

Trudne lata – wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL. Austere years, great days. Convents in the Polish People’s Republic” autorstwa dr hab. s. Agaty Mirek (Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla)

Wielkie świadectwo grozy i heroizmu, jaki stał się udziałem żeńskich wspólnot zakonnych w okresie PRL-u. Opracowana z olbrzymim wyczuciem stylistycznym i dbałością i historyczne detale publikacja dotykająca trudnych kwestii z historii powojennej Polski.

To zarazem szczera, poparta wieloma przykładami, zbiorowa zachęta do nieustannego podejmowania wyzwań, które zawsze towarzyszyły ludziom wiary.

Wyróżnienia

Kategoria „Literacka”

Takie piękne życie. Portret Wojciecha Kilara” autorstwa Barbary Gruszki-Zych (Wydawnictwo Niecałe)

Niezwykle osobista opowieść utalentowanej pisarsko autorki o nietuzinkowym człowieku. Książka jest jednocześnie relacją ze szczerej głębokiej więzi z bohaterem i przejmującym świadectwem życia i umierania. To z kolei czynią ją unikatową lekcją pokory wobec tajemnicy życia.

Niby nic”, s. Anna Bożenna Flak (Wydawnictwo ATUT)

Publikacja absolutnie niezwykła  zachwycająca niecodziennym połączeniem oryginalnej szaty graficznej i głębią poetyckiego przekazu. A przecież autorka nie ściga się z nikim na wymyślne środki stylistyczne. W służbie jej literackiego talentu wystarczy prosty język, który jasno i bez zbędnych pseudo erudycyjnych fajerwerków przekazuje emocje i myśli, snując opowieść o rzeczach ważnych i… najważniejszych, bo jak pisze s. Flak, „zmora dzisiejszego świata ma zdumiewająco prosta formułę: za dużo informacji, za mało formacji”.

Kategoria „Nauki kościelne”

Fides et passio” autorstwa o. Wojciecha Giertycha OP (Wydawnictwo Bernardinum)

Traktat o łasce bożej, a jednocześnie praktyczny przewodnik po jej fenomenie – instrukcja jak rozwijać w sobie ten niezwykły dar, który każdy człowiek otrzymał od Stwórcy. Książka ukazująca teologię moralną jako naukę o Bogu obecnym w wolnej, pełnej inwencji ludzkiej ofiarności, która może zyskiwać realny wymiar w życiu każdego z nas.

U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie” autorstwa dr hab. Barbary Kiereś (Wydawnictwo KUL)

Kluczowym zagadnieniem publikacji jest spór o potrzebę, metody i cele wychowania. To profesjonalne studium porównawcze najważniejszych współczesnych typów pedagogiki: kolektywistycznej, indywidualistycznej oraz personalistycznej. Każda z nich wywodzi się z innej antropologicznej i filozoficznej koncepcji człowieka, co dowodzi że spór o wychowanie jest debatą nie tylko o istotę pedagogiki, ale także pozostaje silnie uwarunkowany filozoficznie.

Kategoria „Eseistyka”

Między Synagogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła” autorstwa ks. Waldemara Chrostowskiego (Wydawnictwo M)

Głęboka analiza losów nauczania św. Pawła, dzięki której czytelnik odnaleźć może nie tylko pomost między judaizmem a chrześcijaństwem, ale która w dobitny sposób określa unikalne tożsamości każdego z systemów religijnych. Książka przynosi również bardzo wyraźny zapis wspólnej, od zawsze niezwykle skomplikowanej, a w pewnych okresach także bardzo trudnej historii obu wyznań.

Kategoria „Edytorstwo

Maryja Królowa Polski” autorstwa ks. prof. Waldemara Chrostowskiego i Adama Bujaka (Biały Kruk)

Zjawiskowe połączenie mistrzowskich fotografii Adam Bujaka ukazujących najciekawsze wizerunki Maryi Królowej Polski i mądrości w słowach autorstwa ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. Świadectwo niezwykłego przywiązania, miłości i czci, jaką Polska i Polacy od stuleci oddają swojej patronce. Jednocześnie publikacja spełnia rolę swoistego przewodnika po zabytkach kultury i religii, które skłaniając do modlitwy napawają otuchą, wiarą i miłością.

Kategoria „Książka dla dzieci”

Cuda wianki. Polski folklor dla młodszych i starszych” autorstwa Marianny Oklejak (Egmart Art.)

W skali polskiego rynku wydawniczego to rzadki przykład popularyzacji rodzimego folkloru, skierowany przede wszystkim (choć nie tylko) do młodszych czytelników. Doskonały przykład na to, jak klasyczny, niełatwy, ale fascynujący temat można podać w sposób niebanalny, świeży i inspirujący do własnych poszukiwań.

Tutlandia. Niespodzianki” autorstwa Agnieszki Ginko z ilustracjami Ewy Poklewskiej (Wydawnictwo Media Rodzina)

Książka o jednym z najtrudniejszych wyzwań, jakie stają przed dzieckiem, o tym jak sprostać pojawieniu się w rodzinie młodszego rodzeństwa. Przezabawna i bardzo mądra opowieść o trudach i radościach dzieciństwa. O okresie, w którym każde zwykłe zdarzenie może okazać się szansą na fantastyczną przygodę, która na czytelnika równie mocno oddziałuje słowa i obrazem.

Rok wielkiej przygody” autorstwa Olgierda Nassalskiego MIC (Wydawnictwo Promic)

Krótkie choć ciekawe i intrygujące opowiadania o nowych wyzwaniach i przygodach, jakie spotykają małych chrześcijan przygotowujących się do pierwszego w pełni świadomego spotkania z Bogiem. Idealny poradnik dla każdego małego chrześcijanina, który przygotowuje się na spotkanie z Panem Jezusem w Pierwszej Komunii Świętej.

Kategoria „Książka dla młodzieży”

Youcat. Bierzmowanieautorstwa Bernharda Meusera i Nilsa Baera

Na wskroś praktyczna pozycja dla wszystkich osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Sprofilowana pod potrzeby młodego pokolenia odbiorców, charakteryzująca się odpowiednimi proporcjami między tekstem a graficznymi formami przekazu treści. Znakomita pomoc również dla starszych odbiorców  katechetów i animatorów współpracujących z młodzieżą.

Plaster miodu” autorstwa o. Adam Szustaka (SIW Znak)

Drukowany zapis rekolekcji o. Adama Szustaka, które stały się już udziałem wielu milionów Polaków, skutecznie nakłaniając do modlitwy i lektury Pisma Świętego.

Autor ma niezwykły dar tworzenia więzi z czytelnikiem, która powoduje, że obie strony tego dialogu nieustannie dbają, by nie zawieść się nawzajem. Książka pełna jest dowodów na to, że Słowo Boże jest jak plastry miodu na rany każdego z nas.

Kategoria „Świadectwo”

Zakochani są wśród nas. Rozmowy o spełnionej miłości i zakochaniu, które się nie kończy” autorstwa Patrycji Hurlak

Zakochani są wśród nas” to prawdziwy kalejdoskop historii o prawdziwej, spełnionej i radosnej miłości, o jej zwycięstwach nad codziennymi problemami i złem tego świata. To swoiste świadectwo miłości, która potrafi pokonać wszelkie trudności, a która wielu ludziom nie była jeszcze dana.

Kochają mnie do szaleństwa” autorstwa Brygidy Grysiak (SIW Znak)

Książka Brygidy Grysiak to przede wszystkim olbrzymia lekcja nadziei i opowieść o bohaterstwie, które żywi się chęcią życia i miłością najbliższych. Historia małego Jurka, chłopca, u którego zdiagnozowano glejaka złośliwego to dowód na prawdziwość tezy, według której to właśnie w najtrudniejszych sytuacjach człowiek odkrywa ile drzemie w nim sił, by nawet w najcięższych losowych sytuacjach walczyć o każdy kolejny dzień życia, bo każdy z nich może przynieść przełom.

Kategoria „Książka autora zagranicznego”

Jezus” autorstwa Jamesa Martina (Święty Wojciech Dom Medialny)

Propozycja świeżego spojrzenia na postać i życie Jezusa Chrystusa, m.in. poprzez szczegółową analizę zapisów ewangelicznych. Autor namawia czytelnika do wirtualnej podróży do Ziemi Świętej śladami Jezusa, śladami dwóch narratorów jezuitów. W ich barwnych opowieściach zabawne anegdoty przeplatają się z refleksjami bogatymi w sensie teologicznym i duchowym. Pasła i kunszt autora daje czytelnikowi niezwykłą okazję, by spojrzeć na świat oczyma Jezusa.

Szlak nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty” autorstwa Normana Daviesa (Rosikon Press)

Świadectwo unikalnego bohaterstwa, które w istocie karmiło się nadzieją  nadzieją na lepsze jutro i odzyskanie wolności zarówno osobistej, jak i niepodległości ojczyzny. Albumowa w swoim charakterze publikacja, bogato ilustrowana archiwalnymi i współczesnymi zdjęciami, reprodukcjami dokumentów i map niezwykle precyzyjnie opowiada jedną najbardziej fascynujących historii walki narodu polskiego o wolną ojczyznę. Wraz z armią generała Władysława Andersa, prowadzony przez autorów  historyka Normana Daviesa i fotografa Janusza Rosikonia czytelnik pokonuje szlak bojowy począwszy od roku 1939, poprzez gehennę Syberii utworzenie Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR w 1941 roku, akt opuszczenia „nieludzkiej ziemi” i marsz poprzez Iran, Irak, Egipt, Palestynę do ogarniętych zawieruchą wojenną Włoch. To również kronika wielkiego ruchu społecznego, który w ślad za walczącymi ojcami braćmi i synami, organizował szkoły dla dzieci i młodzieży z myślą o lepszej przyszłości.

Kategoria „Tłumacz”

Tragedie Tom I: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Perseusz w okowach”

autorstwa Ajschylosa w przekładzie prof. dra hab. Roberta R. Chodkowskiego

Fundamentem „Tragedii” Ajschylosa są zawsze problemy natury religijno-moralnej, w tym kwestie takie jak istota bóstwa, sprawy boskiej sprawiedliwości, winy i kary, żyworodnej siły występku oraz problematyka dziedziczenia zbrodni rodowej. Kunszt translatorski i redakcyjny laureata pozwala współczesnemu czytelnikowi na pełne zrozumienie zawiłości formy i treści dzieł tego klasyka tragedii greckiej.

Seria wydawnicza (dzieła zebrane)

Zadania współczesnej metafizyki” pod redakcją naukową ks. prof. dra hab. Andrzeja Maryniarczyka

Licząca kilkanaście tomów seria „Zadania współczesnej metafizyki” to kompendium współczesnych osiągnięć badawczych. Efekt zbiorowego wysiłku autorskiego zespołu kilkunastu naukowców, którzy nieustannie toczą „spory” o naturę zjawisk składających się na przeszły, teraźniejszy i przyszły obraz metafizyki. W rezultacie w orbicie ich zainteresowań znalazły się więc kwestie takie jak chociażby: początek i koniec życia ludzkiego, piękno, relacje między duszą, umysłem i ciałem, problematyka celu, rozumienie filozofii czy otwartość rozumu na wiarę.

Natura wszechświata. Czas i jego rodzaje. Rachuba czasu” autorstwa Bedy Czcigodnego (Towarzystwo Naukowe KUL)

Unikalne przedsięwzięcie translatorskie, którego wynikiem jest polski przekład ważnych dzieł ostatniego z Ojców Kościoła zachodniego. Nagrodzone publikacje stanowią przekaz osiągnięć starożytnej nauki w wielu istotnych dziedzinach. Wysoki poziom translatorski projektu daje obraz ogromnej erudycji świeckiej Bedy Czcigodnego.

Kategoria „Seria wydawnicza (dzieła zebrane)”

Klasyka duchowości: O naśladowaniu Chrystusa, Pasja, Przez Maryję do Jezusa, Moje życie w Chrystusie, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Pisma, Kempis à Tomasz, Montfort de Ludwik Grignon, Jan z Kronsztadu, Św. Franciszek, Św. Klara (Wydawnictwo M)

Edycja dzieł zebranych ks. prof. Tadeusza Stycznia zawiera rozważania duchownego i uczonego dotyczące kwestii etyki i metaetyki, także kształtowania się tych nurtów na przestrzeni dziejów i w zmieniającym się otoczeniu kulturalnym i cywilizacyjnym.

Przykład twórczości godnej myślenia i przeżywania, która wyrosła z refleksji nad myślą etyczną przeszłości dla teraźniejszości i zachowują znaczenie dla przyszłości.

Dzieła zebrane. Metaetyka. Nowa rzecz czy nowe słowo?, Etyka niezależna, Objawić osobę, Wolność w prawdzie, Człowiek darem. Życie – rodzina – państwo – prawo, Świadek prawny. O świętym Janie Pawle II – uczeń, Styczeń Tadeusz (Towarzystwo Naukowe KUL)

Edycja dzieł zebranych ks. prof. Tadeusza Stycznia zawiera rozważania duchownego i uczonego dotyczące kwestii etyki i metaetyki, także kształtowania się tych nurtów na przestrzeni dziejów i w zmieniającym się otoczeniu kulturalnym i cywilizacyjnym.

Przykład twórczości godnej myślenia i przeżywania, która wyrosła z refleksji nad myślą etyczną przeszłości dla teraźniejszości i zachowują znaczenie dla przyszłości

Kategoria „Publicystyka religijna”

Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości” autorstwa Paula Dembińskiego i Simony Beretty

Przeprowadzona z niezwykłą erudycja i znajomością tematu próba przeciwstawienia chrześcijańskiej nauki społecznej w sferze gospodarczej i społecznej współczesnemu kapitalizmowi. Autorzy wskazują przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego, który pod koniec poprzedniej dekady zachwiał światową gospodarką i przekonują, że okres gospodarczej dekoniunktury daje znakomitą okazję do odbudowy właściwych fundamentów działalności w obszarze gospodarczym, w celu budowy przyszłego wzrostu ekonomicznego.

Przeprowadzona z niezwykłą erudycja i znajomością tematu próba przeciwstawienia chrześcijańskiej nauki społecznej w sferze gospodarczej i społecznej współczesnemu kapitalizmowi. Autorzy wskazują przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego, który pod koniec poprzedniej dekady zachwiał światową gospodarką i przekonują, że okres gospodarczej dekoniunktury daje znakomitą okazję do odbudowy właściwych fundamentów działalności w obszarze gospodarczym, w celu budowy przyszłego wzrostu ekonomicznego.

Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji” autorstwa prof. dra hab. Piotra Jaroszyńskiego (Polskie Towarzystwo Świętego Tomasza z Akwinu)

Imponująca swoją rzetelnością panorama współczesnych sporów o Europę, dotyczących m.in. jej skomplikowanej tożsamości, ideowego oblicza, postrzegania intelektualnych i ideologicznych korzeni, obrazu przeszłości i możliwej przyszłości, także w sferze kulturowej. Książka ukazuje współczesną Europę jako efekt zderzenia cywilizacji i kultur, odwołując się do trzech etapów z dziejów kontynentu: konfliktu Greków z Persami, chrześcijaństwa z islamem, kultury europejskiej z kulturami pozaeuropejskimi w dobie odkryć geograficznych. Autor stawia ważne pytania o wpływ tych zjawisk na czasy obecne, nie uciekając od trudnego kontekstu ich wpływu na praktykę życia we współczesnej Europie.

Kategoria „Multimedia”

Małżeńska gra” autorstwa Agnieszki i Jakuba Kołodziej (Wydawnictwo Zbliżenia)

Praktyczna pomoc w utrzymywaniu dobrych relacji między małżonkami, szczególnie atrakcyjna, ponieważ pozbawiona obciążenia w postaci terapii związku. Gra pomaga małżonkom utrwalać łączące ich więzi poprzez rozmowę i rozumienie. Wyposaża w narzędzia niezbędne do ochrony relacji międzyludzkich, m.in. uczy jak nazwać trapiący nas problem i prowadzić z partnerem dyskusję na ten temat. Pomaga zachować wzajemny szacunek, a spojrzeć na własny związek z pewnego także dystans, który pozwala na szersze postrzeganie rzeczywistości.

Pamiętnik perełki” autorstwa ks. Marka Dziewieckiego (Wydawnictwo Raj Media)

Tylko z pozoru skierowany wyłącznie do młodego odbiorcy audiobook, którego tekst został napisany przez księdza z perspektywy 10-letniej dziewczynki, a mimo to w znakomity sposób ukazujący sposób postrzegania świata przez dziecko. Z kolei dorośli mogą przypomnieć sobie dzięki niemu o dziecięcych ideałach i marzeniach. To zapis uniwersalnych uczuć kogoś, kto chce kochać i być kochanym i przepis na przeżycie szczęśliwego dzieciństwa.

Kategoria „Muzyka chrześcijańska”

Symphony of Providence” (Symfonia o Opatrzności), Paweł Łukaszewski

Album ukazał się w serii Łukaszewski Colection. Symfonia o Opatrzności stanowi wyrażoną poprzez muzykę pochwałę Bożych rządów nad światem i wyrazem nadziei na przyszłe zbawienie. W procesie kompozytorskim wykorzystano fragmenty tekstów biblijnych i liturgicznych oraz oficjalne dokumenty kościelne. Unikalnym uzupełnieniem albumu były opracowania żałobnych pieśni kurpiowskich, które pięknym, tradycyjnym językiem muzycznym wyrażają głęboką ludową pobożność. 

Kategoria „Historia”

Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce” autorstwa Barbary Stanisławczyk (Fronda)

Historia sporu ideologicznego, który charakteryzuje polskie społeczeństwo od setek lat. To książka, która traktuje o sprawach dla Polski zasadniczych, fundamentalnych, o źródłach tożsamości narodu, jej nierozerwalnej więzi z religią, z Kościołem katolickim, ale także o współczesnej kulturze i atakach przypuszczanych na te związki przez nadmierny liberalizm. To jednocześnie doskonały przewodnik w drodze do poszukiwania postaw patriotycznych służących poszukiwaniu narodowej tożsamości.

Jeszcze Polska… Klasyka polskiej poezji patriotycznej” autorstwa Justyny Chłap-Nowak (Wydawnictwo AA)

Lektura obowiązkowa stanowiąca monumentalne świadectwo patriotyzmu płynące z narodowej dumy i ojczystego języka. Znakomite kompendium stanowiące reprezentacyjny wybór literackiego dziedzictwa Polski, które za punkt odniesienia obrało sobie miłość do ojczyzny. W antologii znalazło się miejsce zarówno dla Bogurodzicy, jak i utworów najznamienitszych rodzimych poetów Kochanowskiego, Mickiewicza czy Słowackiego, jak również mniej rozpoznawalnych autorów piosenek legionowych, czy wręcz anonimowych twórców poezji rycerskiej czy konfederackiej z okresu polski szlacheckiej.

1920. Prawdziwy cud nad Wisłą. Przebudzenie Polaków” autorstwa dra Jarosława Szarka (Wydawnictwo AA)

Fascynujący reportaż historyczny, szczegółowo opisujący dramatyczne wydarzenia z lata 1920 roku, poprzedzające Bitwę Warszawską. Książka ukazująca prawdę o tamtym gorącym okresie codziennej walki o utrzymanie niepodległości odzyskanej niespełna dwa lata wcześniej. Dowód na walkę z własną słabością Polaków, o dojrzewaniu do decyzji o podjęciu kolejnego wysiłku militarnego, niezbędnego do zachowania państwowej niezawisłości.

Polska w niewoli 1945-1989” autorstwa Ryszarda Terleckiego (Wydawnictwo AA)

Polska pod sowiecką niewolą, zdradzona przez zachodnich sprzymierzeńców, łup dla komunistycznego imperium i funkcjonariuszy komunistycznego państwa  to bohaterka książki Stanisława Terleckiego. Książki w której, zabiera czytelnika w podróż przez historię represji i ucisku narodu, poprzez niezwykły niepodległościowy zryw ruchów obywatelskich i Solidarności, aż do skomplikowanego przełomu lat 80. i 90, gdy wydawało się, że przed Polską otwiera się nieograniczone spectrum możliwości rozwojowych. Książka Terleckiego to również kalejdoskop dokonań największych bohaterów polskiej drogi do wolności.

Kategoria „Duchowość”

Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki” autorstwa ks. prof. Stanisława Witczyka (Wydawnictwa Jedność)

Publikacja przynosi próbę odpowiedzi na pytanie o istotę Boskiego miłosierdzia w oparciu o wnikliwą analizę Ewangelii. Wskazuje, że jest ono podstawą wszystkich dzieł Stwórcy, i potrafi nawet zmienić grzesznika w człowieka sprawiedliwego

Wejrzenie w głąb serca cz. 1 i 2” autorstwa bł. Stanisława Papczyńskiego (Promic)

Ewangeliczna doskonałość jako ucieleśnienie życia zakonnego to temat rozmyślań bł. Stanisława Papczyńskiego. Inspiracje autor czerpał wprost z Nowego Testamentu, swoje rozważania dedykując osobno poszczególnym okresom roku liturgicznego, najważniejszym świętom, okolicznościom rekolekcyjnym, ale także codzienności.

Wielka księga duchowości katolickiejdla ks. prof. dra hab. Marka Chmielewskiego

Duchowy wymiar człowieka, asceza, modlitwa, objawienia i duchowa walka  to tylko niektóre z obszarów szczegółowo omówionych przez ks. prof. Marka Chmielewskiego, autora, który nad tym kompendium współczesnej wiedzy o duchowości pracował przez kilkanaście lat. Trud ten zaowocował powstanie dzieła monumentalnego, co do zawartości, a jednocześnie przyjaznego czytelnikowi w warstwie językowej i formie prezentowanych treści.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Mały FENIKS

Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom, które mogą poszczycić się największymi dokonaniami na polu promocji książek i wartości chrześcijańskich, katolickich, religijnych w mediach i na innych płaszczyznach.

W tym roku Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich postanowił przyznać dwa Małe FENIKSY Specjalne:

Polskie Radio w 90-lecie nadawania

Rola Polskiego Radia w krzewieniu kultury i prezentacji chrześcijańskiego światopoglądu w polskim społeczeństwie ma charakter wręcz fundamentalny. Nie sposób wymienić szczegółowo wszystkich zasług, jakie państwowa rozgłośnia położyła w tym zakresie na przestrzeni blisko wieku swojego istnienia.

W znacznym stopniu od kilkudziesięciu lat poszczególne anteny państwowej rozgłośni na masową wręcz skalę pośredniczyły w misji nieustannej ewangelizacji milionów Polaków. Dzieło to miało wymiar szczególnie istotny w okresie zniewolenia narodu polskiego przed rokiem 1989, kiedy przede wszystkim za pośrednictwem polskiego radia do setek tysięcy polskich domów dobiegały świadectwa nauczania płynące ze strony krajowego Kościoła, ale także słowa otuchy przekazywane rodakom wprost z Watykanu.

Z kolei roli, jaką Polskie Radio odegrało w procesie edukacji kulturalnej kolejnych pokoleń Polaków poprzez swoje audycje związane z krzewieniem miłości do książek, stojących na najwyższym intelektualnym i estetycznym poziomie częstokroć wręcz publicystycznych dyskusji o szeroko rozumianej literaturze, nie da się w żaden sposób przecenić.

Mimo zmian jakie na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci nastąpiły w naszej cywilizacji, w tym także w obszarze ewolucji, czy wręcz rewolucji technologicznej, dla milionów Polaków ich narodowa rozgłośnia przez dziesiątki lat pełniła rolę najważniejszego „okna na świat”, a jednocześnie także najbliższego przyjaciela, który wielokrotnie nieoczekiwanie dla nich samych, w trudnych dla nich życiowych momentach często wspierał dobrą radą, wyciągniętą pomocną dłonią.

Mały FENIKS Specjalny 2016 przyznany bezpośrednio po jubileuszu 90-lecia istnienia Polskiego Radia jest zatem wyrazem hołdu złożonego zarówno samej instytucji, ale przede wszystkim tysiącom ludzi w całej Polsce, którzy na przestrzeni tego czasu nie rezygnowali ze swojej niezwykłej posługi na rzecz ojczyzny i swoich rodaków.

Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Nagroda przyznana zostaje w 90-lecie powstania periodyku. Pismo wydawane jest, z przerwami, od 1926 roku w Częstochowie. Początkowo pełniło rolę pisma diecezjalnego, a po II wojnie światowej jako tygodnik ogólnopolski.

Przez 90 lat od momentu swojego powstania „Niedziela” pełniła niezwykle ważną rolę kustosza i promotora polskiej kultury, nie zapominając o jej niezwykle silnych związkach z wiarą chrześcijańską i Kościołem.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat na łamach „Niedzieli” publikowali tacy luminatorzy polskiego życia kulturalnego jak: Zofia Kossak-Szczucka, Józef Szaniawski, Feliks Koneczny, Stefan Kisielewski, Stanisław Stomma, Kazimierz Gołba, Stanisława Grabska, Andrzej Micewski, Józefa Hennelowa, abp Józef Życiński, ks. Mieczysław Maliński, ks. Tadeusz Styczeń SDS.

Obecnie z tygodnikiem współpracują m.in. abp Józef Michalik, ks. Waldemar Chrostowski, ks. Wojciech Góralski, ks. Józef Krukowski, Marek Jurek, Czesław Ryszka, Janusz Wojciechowski, Marian Miszalski, Paweł Milcarek, Piotr Semka, Bogusław Kowalski, Jerzy Robert Nowak, Jan Maria Jackowski, Krystyna Czuba, br. Tadeusz Ruciński, Krzysztof Czabański, Ewa Polak-Pałkiewicz, Marcin Masny.

Artykuły publikowane w tygodniku można pogrupować w kilka najważniejszych działach tematycznych, jak „Kościół”, „Franciszek”, „Wiadomości”, „Wiara”, „W diecezjach”, „Kultura”, „W wolnej chwili”. Aktualnym redaktorem naczelnym tygodnika „Niedziela” jest Lidia Dudkiewicz.

W 2016 roku tygodnik „Niedziela” otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Małe FENIKSY 2016

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

To ogólnouczelniana jednostka działająca w ramach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, do której należy realizacja zadań naukowo-badawczych, dydaktycznych i usługowych w obszarze dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

Centrum ma w swoim dorobku liczne wydarzenia o charakterze konferencyjnym w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym (krajowym) dotyczących obszarów kluczowych dla współczesnego świata, począwszy od debat o podłoży ekonomicznym, kulturowym, religijnym i społecznym.

Głównym obszarem dyskusji prowadzonym przez Centrum jest kwestia szeroko pojętego dialogu, czy to w wymiarze religijnym, sprowadzająca się na przykład do pytania o sens i możliwy do wprowadzenia w życie zakres współpracy ekumenicznej miedzy różnymi funkcjonującymi we współczesnym świecie systemami religijnymi i wyznaniowymi.

W realizacji używa różnorodnych narzędzi, śmiało wkraczając m.in. w obszar aktywności medialnej na rzecz upowszechniania idei dialogu międzykulturowego, także w obszarze działalności edukacyjnej w kwestiach takich jak obrona praw człowieka, wychowania do patriotyzmu czy życia w społeczeństwie, jak również krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej.

W rezultacie na dorobek Centrum składają się dziesiątki zrealizowanych inicjatyw, opartych na wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami najróżniejszych środowisk funkcjonujących w ramach niezwykle zróżnicowanej współczesnej globalnej cywilizacji.

Katolicka Rozgłośnia Radiowa Radio Doxa – Opole

Radio Doxa (wcześniej Radio Góra św. Anny, Radio Plus Opole) – diecezjalna stacja radiowa nadająca swój program na całą opolszczyznę. Stacja działa od kwietnia 1995 roku.

Na uniwersalny program radiostacji składają się różnorodne audycje, dedykowane wszystkim najważniejszym obszarom życia słuchaczy – od zagadnień biznesowych, społecznych, samorządowych poprzez hobby, programy religijne i informacyjne poświęcone działalności Kościoła na terenie opolszczyzny, także ofertę skierowaną do najmłodszych słuchaczy, aż po materiały dotyczące zdrowego trybu życia.

Informacja, Misja, Rozrywka to obszary w których działa rozgłośnia, a jednocześnie hasła, które przyświecają jej w codziennym funkcjonowaniu o silnie społeczno – misyjnym charakterze. Najważniejszym wyzwaniem dla pracowników radiowej anteny jest głoszenie Dobrej Nowiny.

Dorota Gawryluk (Telewizja POLSAT/ Tygodnik “Idziemy”)

Dorota Gawryluk – dziennikarka telewizyjna i radiowa oraz publicystka. Przez większość zawodowego życia związana z telewizją Polsat, w której pracowała jako reporterka, szefowa działu publicystyki, odpowiedzialna również za programy o charakterze interwencyjnym i publicystycznym. Należy do czołówki polskich prezenterów programów informacyjnych, w przeszłości prowadząca m.in. „Wiadomości” w TVP oraz wieloletnia prowadząca „Wydarzenia” w Polsacie.

W zawodowym dorobku ma także kilkuletni okres pracy w rozgłośniach radiowych, w tym w Tok FM i w Polskim Radiu, gdzie w radiowej Jedynce, w audycji Sygnały dnia  przeprowadzała wywiady z politykami. Od wielu lat współpracuje z tygodnikiem „Idziemy”

W pracy i w życiu codziennym niezmiennie wierna własnym poglądom i odważna w ich wyrażaniu, niezależnie od aktualnej sytuacji czy koniunktury politycznej.

Dr Anna Żochowska – Ordynator Oddziału Noworodkowego Centrum Zdrowia w Otwocku

Anna Żochowska – lekarz pediatra – neonatolog, ordynator Oddziału Noworodkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku. Animatorka społeczna, szczególnie zasłużona na polu aktywizacji kulturowej młodzieży i popularyzacji kulturowego dziedzictwa Polski. Współzałożycielka amatorskiego  Garwolińskiego Teatru Muzycznego „Od Czapy” i Fundacji Sztafeta, która przejęła prowadzenie Teatru „Od Czapy”.

Członek Rady Lekarzy Fundacji Polsat. Lekarz w najwyższym stopniu oddany pracy na rzecz dobra małych pacjentów. Mama pięciorga dzieci.

Joanna Kuczborska i Agnieszka Osmólska-Ilczuk (Radio Podlasie)

Agnieszka Osmólska-Ilczuk jest wydawcą programów takich jak „Popołudnie z Radiem Podlasie” czy magazyn „Kultura na fali”.

Joanna Kuczborska to z kolei wydawca i prezenter wiadomości w Radiu Podlasie. Jest także wydawcą pasma „Podlasie o poranku”, autorką audycji: katechez – Katechizm Kościoła Katolickiego, również cyklu „Alfabet naszej wiary”, jak również audycji o książkach.

Agnieszka Osmólska-Ilczuk i Joanna Kuczborska wspólnie tworzą i prowadzą również audycję „Serce jak obłok” oraz „Koncert życzeń” Radia Podlasie.

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich zaprasza na uroczystą galę wręczenia Nagród FENIKS 2016 i Mały FENIKS 2016, która odbędzie się w sobotę 9 kwietnia o godz. 19.30 w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego (Warszawa-Praga) przy ul. Kawęczyńskiej 53. Finałową Galę Nagrody FENIKS 2016 uświetni występ Orkiestry Polskiej Opery Kameralnej.